Tôi có thể đặt sản phẩm bằng vật liệu khác không?

Tôi có thể đặt sản phẩm như mẫu nhưng bằng chất liệu yêu cầu không?

Trả lời: Quý khách có thể đặt sản phẩm bằng nguyên liệu quý theo yêu cầu. Xưởng kim hoàn MDJ sẽ báo giá theo nguyên liệu yêu cầu của quý khách.

Vật liệu chế tác:

  • Vàng Tây.
  • Vàng hồng.
  • Vàng Trắng.
  • Bạc
  • Kim cương.
  • Ruby
  • Sapphire
  • Ngọc Lục Bảo.
  • vv….
vật liệu chế trang sức MDJ
vật liệu chế trang sức