2.124.000 

Khối LượngV. VàngV. HồngV. Trắng
Vàng 8K2.66 g2,124,863……….……….
Vàng 10K2.85 g2,632,5042,732,5042,732,504
Vàng 14K3.33 g4,199,3884,399,3884,399,388
Vàng 18K3.51 g5,669,3115,869,3115,869,311
Ngày cập nhật: 24/03/2021Giá Nguyên Liệu:5,550,050

Bảng Giá Sản Phẩm↓

 

Nhẫn cưới đẹp NCK36

2.124.000